fbpx

MEŽROZĪTES- PIERĀDĪTS IEGUVUMS LOCĪTAVU VESELĪBAI

  • Start
  • JAUNUMI
  • MEŽROZĪTES- PIERĀDĪTS IEGUVUMS LOCĪTAVU VESELĪBAI

Ginnerup-Nielsen pētījums*, kas veikts Parker institūtā (Kopenhāgenā). Tika novērtēta mežrozīšu augļu pulvera ar aktīvo vielu kompleksu ietekme uz ceļa locītavas mehānisko funkciju staigāšanas laikā indivīdiem ar ar ceļa locītavu problēmām un staigāšanas ierobežojumiem. Tas bija randomizēts, ar placebo kontrolēts un dubultaklais pētījums. 100 pacienti ar ceļa locītavu osteoartrītu tika randomizēti 2 grupās – uzlabotā mežrozīšu augļu pulvera (2250 mg) grupā vai placebo grupā. Pētījums ilga 12 nedēļas.

Ceļa locītavas biomehānikas rezultāti staigāšanas laikā tika novērtēti, novērtējot trīsdimensiju gaitas analīzi, kur izmaiņas no pamatstāvokļa līdz maksimālajai rezultējošai ceļa kustībai tika iepriekš noteiktas kā primārais iznākums.

Gaita ir staigāšanas maniere, un tās analīze ir veids, kā kvantitatīvi raksturot staigāšanu, kā arī novērtēt to locītavu mehānisko lietojumu, kas nepieciešamas, lai veiktu novēroto kustību. Sekundārie iznākumi ietvēra ceļa locītavas kustības sagitālā un frontālā plaknē, ceļa locītavas kinemātiku, vertikālo zemes reakcijas spēku maksimumu, pašizvēlēto staigāšanas ātrumu. Tika konstatēts, ka uzlabotais mežrozīšu augļu pulveris veiksmīgi spēja palielināt kustīgumu pacientam.

Uzlabotais mežrozīšu augļu pulveris pētījuma dalībniekiem sekmīgi spēja palielināt pirmo maksimālo ceļa locītavas kustīgumu, salīdzinot ar placebo grupu. Tika novērotas statistiski ticamas grupu atšķirības attiecībā uz izmaiņām no pamatstāvokļa. Šis rezultāts norāda uz to, ka grupā, kas lietoja mežrozīšu augļu pulveri, ceļa locītava staigāšanas laikā tika izmantota lielākā mērā. Turklāt tika novērotas arī statistiski ticamas grupu atšķirības attiecībā uz ceļa locītavas fleksijas izmaiņām staigāšanas laikā no pamatstāvokļa, salīdzinot ar placebo grupu. Citiem vārdiem sakot, staigāšanas laikā ceļa fleksija lielākā apjomā tika novērota pacientiem, kas saņēma uzlaboto mežrozīšu augļu pulveri.

Tika secināts, ka, pacientiem ar staigāšanas ierobežojumiem, kuru pamatā ir ar ceļa locītavu saistītas problēmas, lietojot mežrozīšu augļu pulveri katru dienu 12 nedēļas, uzlabojās nozīmīgi ceļa locītavas funkciju raksturojoši rādītāji un tās dinamika staigāšanas laikā, salīdzinot ar placebo grupu.

*Ginnerup-Nielsen, E. et al. Improved gait in persons with knee related mobility limitations by a rosehip food supplement: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Gait Posture 42, 340-347 (2015).

Din vara har lagts till i varukorgen. För att ta del av rabatten måste du vara inloggad som medlem.
LOGGA IN eller BLI MEDLEM